Haveregler

HAVENS STØRRELSE
Du vil få et havelod på 13m2-15m2.

HVAD MÅ DYRKES
I princippet må man dyrke hvad man vil, så længe det ikke er til gene eller skygger for de andre lodder. Der er et fællesbed til bærbuske.
Der må ikke dyrkes ulovlige planter, ligesom der ikke må dyrkes planter som breder sig til andre lodder, og der må kun dyrkes til eget forbrug.

ØKOLOGI
Haverne skal dyrkes økologisk. Der må altså ikke anvendes pesticider, plantebeskyttelsesmidler og kunstgødning. Frø og udsætningsplanter behøver dog ikke at være økologiske.

VANDING
Der er opstillet en vandpost nær haverne.

REDSKABER
Vi har nogle fælles redskaber, der er tilgængelige for alle medlemmer (skovle, spader, river osv.) Herudover skal man selv købe, hvis man har brug for noget specifikt.

FORPLIGTELSER
Du forpligter dig til at holde bedet præsentabelt for parkens besøgende og til at holde bedet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Herudover forventes det, at du læser og overholder foreningens vedtægter som du kan finde her: Vedtægter

PRIS
Kontingentet er pr. 2022  200 kr. pr. bed for en sæson. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen hvert år.

MEDLEMSKAB
Du bliver som udgangspunkt medlem af havefælleskabet for et kalenderår ad gangen. Hvis du ønsker at fortsætte året efter har du førsteret til haveloddet.

HAVERNES SAMARBEJDSPARTNER
Retten til at opdyrke en del af Marselisborg Hospitalspark er en aftale med MarselisborgCenteret. I praksis bliver det hvert år taget op med  centeret om aftalen skal fortsætte næste sæson.

OPSIGELSE
Ved opsigelse skal bedet afleveres i pæn stand og ryddet for ukrudt og græsvækst. Ved væsentlig misligholdelse af bedet er Havefællesskabet berettiget til at opsige aftalen og opkræve et eventuelt tab påført af misligholdelsen.

Formålet med foreningen er at gøre det muligt for medlemmerne at opdyrke en del af parken, at skabe øget aktivitet i parken og at udgøre en social platform for medlemmerne. Vi håber derfor du vil være med til at bakke op om arrangementer og fælles havedage – Vi ses i haven!

Køkkenhaver i Århus C