Velkommen til

Havefællesskabet Marselisborg Hospitalspark

Velkommen til de små byhaver i parken foran det gamle Marselisborg Hospital. Vi råder over 32 små havelodder.

Formålet med foreningen er at gøre det muligt for medlemmerne at opdyrke en del af parken, at skabe øget aktivitet i parken og at udgøre en social platform for medlemmerne. Vi håber derfor du vil være med til at bakke op om arrangementer og fælles havedage – Vi ses i haven!

Økologisk dyrkning

Alle haverne dyrkes så vidt muligt økologisk og vi dyrker både grøntsager og blomster til eget behov.

Redskaber

Havefællesskabet råder over et kælderrum, hvor vi har forskellige haveredskaber der kan benyttes frit af havefællesskabets havelejere.

Vand

Vi har en vandpost, som er placeret i nærheden af havecirkel 11. Til vanding kan du også tage vand fra søen. 

01.

Facebook

Havefællesskabet har en lukket gruppe.

Gruppen er kun for medlemmer af havefællesskabet, og her kommer information om hvad der sker i haverne. Det kan være beskeder fra bestyrelsen, tips og tricks fra andre medlemmer og invitationer til fælles havedage.

02.

Din have – dit ansvar

Vi låner området, hvor haverne ligger af Aarhus Kommune.

Derfor forpligter du dig, som havelejer til at holde bedet præsentabelt for parkens besøgende og til at holde bedet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

03.

Medlemskab

Du bliver som udgangspunkt medlem af havefælleskabet for et kalenderår ad gangen. Hvis du ønsker at fortsætte året efter har du førsteret til haveloddet.

Du kan altså beholde og dyrke dit lod i flere år.

Hvad andre siger

Smag på Aarhus har skrevet lidt om Havefællesskabet

Læs her